domenica 3 marzo 2024
stónnə 15°, stónnə lə núvələ

Logo

#Chiesa del Santissimo Crocifisso

Tempo di lettura: 3 minuto

La Chiesa del Crocifisso, luogo di culto dal XIV secolo

Lorenzo Ruggieri - 13 Maggio 2022